Saturday, July 7, 2007

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (7/7/2007)

Oδοιπόροι θέρους ώρα περί μεσημβρίαν υπό καύματος τρυχόμενοι, ως εθεάσαντο πλάτανον, υπό ταύτην καταντήσαντες και εν τη σκιά κατακλιθέντες ανεπαύοντο. Αναβλέψαντες δε εις την πλάτανον, έλεγον προς αλλήλους ως ανωφελές εστιν ανθρώποις τούτο άκαρπον το δένδρον. Η δε υποτυχούσα έφη· Ω αχάριστοι, έτι της εξ εμού ευεργεσίας απολαύοντες, αχρείαν με και άκαρπον αποκαλείτε. Ούτω και των ανθρώπων τινές ατυχείς εισιν ως και ευεργετούντες τους πέλας επί τη χρηστότητι απιστείσθαι.

Αισώπου Μύθοι, «Οδοιπόροι και πλάτανος»

No comments:

Post a Comment